Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về việc  sửa chữa máy lạnh ở các phòng:

B101B, B305 (máy 01).

Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy của giáo viên và sinh viên.

Trân trọng thông báo!

Thông báo về việc sửa chữa máy lạnh