Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo lắp trả  máy chiếu phòng A206, B019 sau khi hoàn  tất việc sửa chữa: máy chiếu bị hư bóng đèn, màn hình vàng, sọc…

Thời gian lắp trả: từ ngày 18/01 đến 19/01/2021.

Nay Phòng Kế hoạch – Vật thông báo đến các Khoa, Trung tâm để thông báo đến giảng viên có giờ dạy  phòng trên sắp xếp các bài giảng được tốt hơn.

Trân trọng

Thông báo về việc lắp trả máy chiếu phòng A206, B019