Căn cứ vào báo cáo tình hình thực hiện dự án: “Xây mới phòng học lý thuyết – thực hành của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức” ngày 16/7/2019 của Ban QLDA ĐTXD Các Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp, Ban Điều Hành Dự Án 3 về việc bào giao bằng khu C.

Căn cứ kế hoạch số 20A/KH-CNTĐ-VT ngày 29/08/2019 về việc giải phóng mặt bằng khu C để thực hiện dự án:  “Xây mới phòng học lý thuyết – thực hành của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức”.

Căn cứ công văn số 216/DDCN-BDDH3 ngày 09/09/2019 về việc giao mặt bằng thi công dự án: “Xây mới phòng học lý thuyết – thực hành của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức”.

Nay phòng Kế hoạch vật tự thông báo về kế hoạch di dời và giải phóng mặt bằng khu C để thực hiện dự án như sau:

Nội dung:

  • Đốn hạ, di dời các hàng cây xanh.
  • Bãi xe học sinh ký túc xá: di dời xuống bãi xe công viên gần sân bóng.
  • Xưởng tiện Cơ khí di dời về sân tennis 2.
  • Trạm điện 225 KVA di dời về gần xưởng tiện cơ khí C009

Thời gian thực hiện:

  • Thời gian bắt đầu: 01/10/2019.
  • Thời gian dự kiến bằng giao mặt bằng: 30/10/2019.

Trân trọng thông báo.

 

Thông báo về việc giải phóng mặt bằng khu C