Căn cứ vào phiếu đề nghị của Khoa Cơ khí Chế tạo máy ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc mượn 04 bộ máy vi tính để phục vụ ôn luyện cho sinh viên – học sinh thi giỏi nghề, nghề Vẽ thiết kế Cơ khí (do sở Lao động & Thương binh xã hội tổ chức).

Nay phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các phòng – khoa – trung tâm về việc cho mượn 04 bộ máy tính để đáp ứng đủ nhu cầu cấu hình máy của khoa đề nghị như sau:

– Lấy 02 bộ máy tính phòng B002B.

– Lấy 02 bộ máy tính phòng B002C.

Ghi chú: Hiện phòng B002B, B002C mỗi phòng còn 43 bộ máy tính.

 

 

Thông báo về việc cho mượn thiết bị máy tính