•      Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa của Phòng Hành chính – Tổng hợp ngày 01 tháng 7 năm 2016 về việc sửa chữa bộ chữ đèn led khu A.
  •     Nay Phòng Kế hoạch – Vật tư lên kế hoạch vệ sinh, bảo trì, sửa chữa bộ chữ đèn led khu A như sau:
    • Thời gian bắt đầu: 10/08/2016
    • Thời gian dự kiến hoàn thành: 27/08/2016
Thông báo vệ sinh, bảo trì, sửa chữa bộ chữ đèn led khu A