Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh năm 2020, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh theo định kỳ  đợt 4 năm 2020 tại các phòng thực hành máy tính, phòng lý thuyết, xưởng thực hành.
– Thời gian bắt đầu:19/11/2020.
– Thời gian dự kiến hoàn thành: 07/12/2020.

Thông báo vệ sinh bảo trì máy lạnh đợt 4 năm 2020