Căn cứ phiếu đề nghị sửa chữa ngày 10/12/2020 của Khoa Công nghệ thông tin về việc nâng cấp RAM phòng học thực hành máy tính B112 tù 4GB lên 8GB để phục vụ học tập và thi kết thúc các học phần chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính.

Căn cứ vào phiếu đề nghị cấp thiết bị – dụng cụ – vật tư ngày 18/12/2020 của Tổ thiết bị về việc nâng cấp RAM phòng học thực hành máy tính B112 tù 4GB lên 8GB để phục vụ học tập và thi kết thúc các học phần chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính theo đề nghị của Khoa Công nghệ thông tin ngày 10/12/2020.

Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo về thời gian nâng cấp RAM phòng B112 theo đề nghị như sau:

Thời gian bắt đầu: từ ngày 13/01/2021.

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 15/01/2021.

Trân trọng kính chào!

Thông báo về nâng cấp RAM phòng B112