Phòng Kế hoạch vật tư thông báo đến các phòng, khoa, trung tâm về máy lạnh ở phòng B101A, B103B bị hư máy nén.

Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa sớm nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy của giáo viên và sinh viên.

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 27-12-2016.

Thông báo về máy lạnh hư