–  Căn cứ vào công văn số 19/CNTĐ-HC ngày 02/06/2016 của Phòng Hành chính tổng hợp về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết trong nhà trường.

   –   Căn cứ vào công văn số 20/CNTĐ-HC ngày 03/06/2016 của Phòng Hành chính tổng hợp về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết trong nhà trường.

   –   Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH-CNTĐ-VT ngày 10/06/2016 của Phòng Kế hoạch vật tư về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết toàn trường năm 2016.

     Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm, bộ phận bảo vệ, bộ phận tạp vụ, bộ phận Y tế, Quản lý Ký túc xá về thời gian phun thuốc diệt muỗi như sau:

        Tháng 7:

                            – Đợt 1 vào lúc: 18 giờ 00, Chủ nhật ngày 03/07/2016

                            – Đợt 2 vào lúc: 18 giờ 00, Chủ nhật ngày 10/07/2016

        Tháng 9:

                            – Đợt 1 vào lúc: 18 giờ 00, Chủ nhật ngày 04/09/2016

                            – Đợt 2 vào lúc: 18 giờ 00, Chủ nhật ngày 11/09/2016

        Tháng 11:

                            – Đợt 1 vào lúc: 18 giờ 00, Chủ nhật ngày 06/11/2016

                            – Đợt 2 vào lúc: 18 giờ 00, Chủ nhật ngày 13/11/2016

Thông báo về kế hoạch phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết toàn trường năm 2016