–   Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho CB-GV-CNV và HS-SV trong trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức. P. KHVT thông báo kế hoạch  diệt chuột toàn trường đợt 1 năm 2016 .
Địa điểm: Tất cả các khu vực trong phạm vi nhà trường.
–   Thời gian bắt đầu: từ ngày 18-04 đến 28-04-2016.

Thông báo về kế hoạch diệt chuột đợt 1 năm 2016