Từ 11h ngày 09/7/2016 đến hết ngày 10/7/2016, hệ thống máy chủ của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức sẽ tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác bảo trì và nâng cấp hệ thống. Hệ thống sẽ hoạt động ổn định trở lại vào ngày 11//7/2016.

    Nay Phòng Kế hoạch – Vật tư  xin thông báo đến các phòng – khoa – trung tâm , CBGVNV, HSSV  được biết. Rất mong các phòng – khoa – trung tâm , CBGVNV, HSSV thông cảm.

Thông báo tạm ngưng dữ liệu web chung, các phần mềm liên quan P.Kế toán, P.Đào tạo, các trang website online, tuyển sinh,…. từ ngày 09/7 đến ngày 10/7 để bảo trì, nâng cấp máy chủ