Căn cứ vào đề nghị của Khoa Tiếng hàn;

Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo sửa phòng GH6 sảnh Hội trường H để làm phòng thực hành K-Beauty cho đoàn SVTN ĐH Seowon.

Thời gian bắt đầu sửa chữa: ngày 20/06/2019.

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 25/06/2019.

Trân trọng kính chào!

Thông báo sửa phòng GH6 sảnh Hội trường H