Thông báo sửa chữa xưởng thực hành cơ khí

Phòng KHVT thông báo các đơn vị : Xưởng tiện 1 Khoa cơ khí chế tạo máy dự kiến sửa chữa từ ngày 02/07/2018 đến 21/07/2018. Trân trọng kính chào!

Thông báo sửa chữa xưởng thực hành cơ khí