Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về việc sửa chữa máy lạnh:

  • Sửa chữa: A021, B306 (máy 1, máy 3).
  • Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy lạnh