Căn cứ vào biên bản kiểm tra bảo trì máy nước uống tháng 9 năm 2022, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về việc sửa chữa và thay lõi lọc  máy nước uống tại các hành lang khu A, khu B, khu C, ký túc xá, hệ thống nước Ro.

–  Thời gian bắt đầu : 21/09/2022
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 23/09/2022.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa, thay lõi lọc máy nước uống nóng lạnh.