Để chuẩn bị tốt cho học kỳ sắp đến, P.KHVT sửa chữa phòng chức năng để tăng cường phòng học lý thuyết như sau:

  • A201 P. tập Yoga sửa chữa thành phòng lý thuyết
  • A202A- A202B P. thực hành lý hóa sửa chữa thành phòng lý thuyết

Thời gian sửa chữa bắt đầu: 19/08/2019

Dự kiến hoàn thành: 31/08/2019

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa phòng học