Phòng Kế hoạch vật tư thông báo về việc sửa chữa máy tính các phòng thực hành như sau:

Phòng B112: Đã thay nguồn các máy 17, 26, 44; đã thay chuột máy 04, đã thay pin cmos máy 14,17,29,30,31,32,36,38,41,45, GV; kiểm tra máy tính 11 hư main, máy 45 hư nguồn chờ thiết bị sửa.

Phòng B002C: Đã thay nguồn máy tính 35.

Phòng B002A: Đã thay chuột máy 19.

Phòng B102A: Đã cài và lắp đặt 05 bộ máy tính hư 12,20,27,29,30.

Phòng B203A,B203B, B202A, B202B các máy đã được sửa chữa thay pin cmos.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy tính các phòng thực hành máy tính