Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa của Phòng Hành chính – Tổng hợp ngày 06/04/2022.

Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về việc sửa chữa máy nước nóng lạnh ở hành lang khu A, B, C, Ký túc xá và hệ thống nước RO:

  • Thời gian bắt đầu: từ ngày  14/4/2022 đến ngày16/4/2022.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy nước nóng lạnh