Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về việc đang sửa chữa máy lạnh ở  phòng:

B306.

Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy của giáo viên và sinh viên.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy lạnh tháng 11