Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về việc sửa chữa máy lạnh:

  • Nơi sửa chữa: B201A (máy 1), B202B (máy 2), A019, A306 .
  • Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy lạnh các phòng học