Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa máy lạnh của các đơn vị.

Phòng Quản lý thiết bị – Cơ sở vật chất thông báo về việc sửa chữa máy lạnh:

  • Nơi sửa chữa: Phòng A020 (K.TH), phòng bếp á – âu, phòng server A107, nhà nghỉ số 4, 8, 9
  • Phòng Quản lý thiết bị – Cơ sở vật chất sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy và văn phòng làm việc.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy lạnh