Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa máy lạnh của các đơn vị.

Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo về việc sửa chữa máy lạnh:

  • Nơi sửa chữa: Phòng A022 (TT.ĐTNNL-HTDN), A016, A306, Siêu thị Ministop, B304 (máy 02), B305 (máy 01)
  • Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy và văn phòng làm việc.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy lạnh