Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa máy lạnh của các đơn vị.

Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo về việc sửa chữa máy lạnh:

  • Nơi sửa chữa: Phòng A023, KS số 1, B112, B304 (máy 03), B306 (máy 01)
  • Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy lạnh