Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo về việc sửa chữa máy lạnh:

  • Nơi sửa chữa: Phòng TTPC (A014), A019
  • Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy và khối văn phòng làm việc .

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy lạnh