Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về việc sửa chữa máy lạnh:

  • Nơi sửa chữa: Phòng B009 (Thư viện), B209B (Máy 1), TTĐT-NNL, P.TTPC.
  • Phòng Kế hoạch vật tư sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất để không ảnh hưởng đến lịch giảng dạy và khối văn phòng làm việc .

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa máy lạnh