Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các phòng, khoa, trung tâm về việc lắp đặt  máy chiếu đã sửa chữa cho các phòng học lý thuyết như bị vàng bóng, sọc màn hình,….   Các máy chiếu đã hoạt động bình thường ở các phòng A114, B015, B016, B018, B307, B401, H3, C204.

Máy chiếu phòng C205 mất nguồn, Tổ thiết bị đã tháo gỡ xuống bảo trì, sữa chữa.

 

Thông báo sửa chữa máy chiếu tháng 9/2016