Căn cứ vào bảng báo cáo bảo trì, bảo dưỡng  của đơn vị bảo trì máy chiếu đợt 1 năm 2017, Phòng Kế hoạch – Vật tư tháo gỡ 03 máy chiếu của các phòng để sửa chữa như sau:

  • B207 màn hình bị tím.
  • C107 màn hình bị mất màu đỏ.
  • H1 màn hình bị sọc tím.

Thời gian thực hiện: Ngày 08/02/2017

Thời gian dự kiến hoàn thành: 15/02/2017

Nay Phòng Kế hoạch – Vật thông báo đến các Khoa, Trung tâm để thông báo đến giảng viên có giờ dạy các phòng trên được chủ động bài giảng hơn.

Thông báo sửa chữa máy chiếu tháng 1/2017