Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về việc sửa chữa màn hình led HTB để thuận tiện cho sắp xếp phòng họp:

  • Nơi sửa chữa: HTB.
  • Thời gian bắt đầu: ngày 21/03/2022
  • Thời gian dự kiến hoàn thành: 28/03/2022

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa màn hình led HTB