– Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa đèn led thông tin khu A của Trung tâm TT và Tư vấn tuyển sinh ngày 01/11/2022.

– Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa bộ chữ đèn led mica tên trường của Phòng Hành Chính – Tổng Hợp ngày 07/11/2022.

Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo về việc sửa chữa đèn led như sau:

  • Hình thức thực hiện: ký hợp đồng với công ty thực hiện
  • Thời gian thực hiện: bắt đầu ngày 12/11//2022.
  • Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 14/11/2022.

Trân trọng thông báo!

Thông báo sửa chữa đèn led