–   Căn cứ vào công văn số 06/CNTĐ-HC ngày 27/02/2017 của Phòng Hành chính tổng hợp về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết tại trường.

   –   Căn cứ vào công văn số 07/CNTĐ-HC ngày 27/02/2017 của Phòng Hành chính tổng hợp về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết trong nhà trường.

   –   Căn cứ vào kế hoạch số 04/KH-CNTĐ-VT ngày 01/3/2017 của Phòng Kế hoạch vật tư về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết toàn trường năm 2017.

     Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm, bộ phận bảo vệ, bộ phận tạp vụ, bộ phận Y tế, Quản lý Ký túc xá về thời gian phun thuốc diệt muỗi tháng 03/2017 như sau:

        Tháng 03:

                            – Đợt 1 vào lúc: 18 giờ 00, Chủ nhật ngày 12/03/2017

                            – Đợt 2 vào lúc: 18 giờ 00, Chủ nhật ngày 19/03/2017

Thông báo phun thuốc diệt muỗi toàn trường tháng 3/2017