–   Căn cứ vào công văn số 07/CNTĐ-HC ngày 10/4/2019 của phòng HCTH về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết tại trường.

Căn cứ vào công văn số 09/CNTĐ-HC ngày 16/4/2019 của phòng HCTH về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết tại trường.

   –   Căn cứ vào kế hoạch số 07/KH-CNTĐ-VT ngày 20/4/2019 của Phòng Kế hoạch vật tư về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết toàn trường năm 2019.

     Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm, bộ phận bảo vệ, bộ phận tạp vụ, bộ phận Y tế, Quản lý Ký túc xá về thời gian phun thuốc diệt muỗi toàn trường trong tháng 09/2019 như sau:

        Tháng 9:

                            – Lần 1 vào lúc: 18h00, chủ nhật ngày 08 tháng 09 năm 2019.

                            – Lần 2 vào lúc: 18h00, chủ nhật ngày 15 tháng 09 năm 2019.

Thông báo phun thuốc diệt muỗi toàn trường đợt 3 tháng 9/2019