– Căn cứ vào tình hình thực tế.

– Căn cứ vào phiếu đề nghị của phòng HCTH về việc  diệt chuột tại trường.

     Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm, bộ phận bảo vệ, bộ phận tạp vụ, bộ phận Y tế, Quản lý Ký túc xá về thời gian  diệt chuột toàn trường trong tháng 05/2019 như sau:

        Tháng 5:

               – Thời gian diệt chuột dự kiến: bắt đầu ngày 06/5/2019 đến hết ngày 11/5/2019.

Trân trọng thông báo!

                           

Thông báo kế hoạch diệt chuột tháng 5 năm 2019