–   Căn cứ vào công văn số 13/CNTĐ-HC ngày 13/4/2018 của phòng HCTH về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết tại trường.

   –   Căn cứ vào kế hoạch số 04/KH-CNTĐ-VT ngày 27/4/2018 của Phòng Kế hoạch vật tư về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết toàn trường năm 2018.

     Nay Phòng Kế hoạch vật tư thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm, bộ phận bảo vệ, bộ phận tạp vụ, bộ phận Y tế, Quản lý Ký túc xá về thời gian phun thuốc diệt muỗi toàn trường trong tháng 07/2018 như sau:

        Tháng 7:

                            – Đợt 1 vào lúc: 17h00, chủ nhật ngày 08 tháng 07 năm 2018.

                            – Đợt 2 vào lúc: 17h00, chủ nhật ngày 15 tháng 07 năm 2018.

Thông báo phun thuốc diệt muỗi toàn trường đợt 2 tháng 7/2018