Để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho học kỳ I năm học 2017- 2018, Phòng Kế hoạch – Vật tư lên kế hoạch nâng cấp phòng thực hành máy tính B002C như sau:

– Cài đặt phần mềm theo học phần của Khoa Công nghệ thông tin đề nghị.

– Nâng cấp bộ nhớ ram 4gb thành 8gb.

Thời gian dự kiến hoàn thành: 23-09-2017.

Thông báo nâng cấp phòng máy tính B002C