Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về việc máy chiếu hư và lắp, gắn trả máy chiếu đã sửa các phòng học như sau:

  1. Máy chiếu hư: phòng B002B không lên đèn.
  2. Máy chiếu đã sửa và lắp trả các phòng: H1, H2, A114, C203, C205, C206.

Phòng Kế hoạch – Vật tư tiến hành sửa máy chiếu phòng B002B trong thời gian sớm nhất.

 

Thông báo máy chiếu hư và lắp, gắn trả máy chiếu đã sửa các phòng học