Để đáp ứng  nhu cầu giảng dạy học tập của giáo viên và sinh viên, nay phòng Kế hoạch vật tư xin thông báo về việc lắp đặt, thay đổi các máy chiếu ở các phòng thực hành, lý thuyết do bị mờ, bóng đèn  tối ở các phòng như sau:

– Lý thuyết: A113, A206, A208, A209.

– Thực hành: B102A, B102B, B103A, B202A, B202B.

Thời gian thực hiện: 14/09/2016

Thời gian dự kiến hoàn thành: 24/09/2016

Thông báo về việc lắp máy chiếu các phòng thực hành, lý thuyết