Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho CB-GV-CNV và HS-SV trong trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức.
Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì máy nước nóng lạnh, máy nước tinh khiết RO theo định kỳ tháng 9 năm 2016 của toàn Trường.
–  Thời gian bắt đầu : 30/09/2016
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 03/10/2016.

Thông báo kiểm tra bảo trì đình kỳ máy nước uống nóng lạnh tháng 9/2016