–  Để nâng cao chất lượng giảng dạy và cầu nhu cầu thực hành phòng máy tính của giáo viên – sinh viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, nay Phòng Kế hoạch – Vật tư lên kế hoạch lắp đặt thêm phòng lab thực hành máy tính B301A.
–  Thời gian bắt đầu: ngày 21-04 -2016
–  Thời gian dự kiến hoàn thành: 29-04-2016

Thông báo kế hoạch lắp phòng lab máy tính B301A