–  Khi mùa đến, để đảm bảo an toàn cho CB-GV-CNV,  HS-SV và các thiết bị máy móc trong trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, Nay Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo về kế hoạch kiểm tra hệ thống chống sét của  nhà Trường như sau:
–  Hình thức thực hiện: thuê công ty có chức năng kiểm định hệ thống chống sét.
– Thời gian thực hiện: ngày 01/06/2016.
– Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 15/06/2016.

Thông báo kế hoạch kiểm tra hệ thống chống sét