Căn cứ vào tình hình bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất nhà trường.

Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các phòng khoa trung tâm về lịch diệt mối như sau:

Địa điểm:

. Trừ mối 03 mái nhà: khu A, khu B, khu C.

. Trừ mối các văn phòng, các phòng học, kho vật tư, thư viện, Hội trường.

. Trừ mối nhà Ký túc xá trệt 02 lầu.

Thời gian:  ngày 09/9, ngày 10//9/2020.

Trân trọng thông báo!

Thông báo diệt mối toàn trường lần 3