Thông báo cập nhật phần mềm phòng thực hành máy tính tháng 11/2018

Để thuận lợi cho việc tra cứu thông tin phần mềm các phòng thực hành máy tính được chính xác, Phòng Kế hoạch vật tư cập nhật phần mềm theo danh sách như sau: File danh sách phần mềm

Thông báo cập nhật phần mềm phòng thực hành máy tính tháng 11/2018