– Căn cứ phiếu đề nghị của Khoa Cơ khí chế tạo máy ngày 15/12/2018 về việc cài đặt phần mềm Visi 17 để phục vụ kỳ thi kết thúc học phần.

–  Phòng Kế hoạch vật tư thông sẽ cài đặt phần mềm theo yêu cầu của Khoa như sau:

  • Phần mềm cài đặt: Visi 17
  • Thời gian cài đặt: 19/12 đến 26/12/2018
  • Phòng cài đặt: B002A, B002B, B002C, B103A, B103B.

Trân trọng!

Thông báo cài đặt phần mềm