Căn cứ vào phiếu đề nghị khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ tự động, khoa Cơ khí chế tạo máy, khoa Tài chính kế toán, khoa Quản trị kinh doanh.

Phòng Kế hoạch vật tư thông báo cài phần mềm các phòng thực hành máy tính theo đề nghị các khoa như sau:

Thời gian: ngày 20/8/2018

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 08/09/2018.

Trân trọng kính chào!

Thông báo cài đặt phần mềm phòng thực hành máy tính