Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2020, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các văn phòng năm 2020.

–  Thời gian bắt đầu : 07/9/2020
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 08/9/2020.

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống văn phòng