Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2019, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các văn phòng -khoa – trung tâm – hội trường  như sau: Danh sách bảo trì tháng 7

–  Thời gian bắt đầu : 29/07/2019
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 30/07/2019

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tháng 7