Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2021, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các hành lang khu A, khu B, khu C, Ký túc xá, hệ thống nước Ro.

–  Thời gian bắt đầu : 09/06/2021
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 10/06/2021.

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tháng 6/2021