Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2021, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các hành lang khu A, khu B, khu C, Ký túc xá, các văn phòng- khoa – trung tâm.

–  Thời gian bắt đầu : 09/03/2021
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 13/03/2021.

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tháng 3/2021