Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2022, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các hành lang khu A, khu B, khu C, ký túc xá, hệ thống nước Ro, máy nước nóng lạnh úp bình các phòng – khoa – trung tâm.

–  Thời gian bắt đầu : 07/12/2022
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 10/12/2022.

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tháng 12/2022