Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2020, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các hành lang khu A, khu B, khu C, Ký túc xá của tháng 11 năm 2020.

–  Thời gian bắt đầu : 30/11/2020
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 01/12/2020.

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tháng 11/2020