Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tháng 11

Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2019, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các hành lang khu A, khu B, khu C, Ký túc xá của tháng 11 năm 2019.

–  Thời gian bắt đầu :10/12/2019
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 11/12/2019.

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tháng 11